Tillverkar stuckaturer i gips efter gamla förlagor från Göteborg med traditionella metoder och material.
R1 46cm
R2a 65cm
R2b 52cm
R3 69cm
R4 55cm
R5a 86cm
R5b 53cm
R6 56cm
R7 50cm
R8 50cm
R9 35cm
R10 46cm