Till sammans med Göteborgs Stuckatur kan vi erbjuda ett brett sortiment av stuckaturer.
Tillverkade i gips efter gamla förlagor från Göteborg med traditionella metoder och material.
Här visar vi ett axplock från vårt sortiment.

L1 19x15
L2 21x20
L3 23x23
L4 18x15
L5 15x14
L6 15x13
L7 14x15


L8 19x17
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19 17x14
L20 23x11
L21 20x18
L22 32x16

L23 17x12
L24 13x11
L25 13x13
L26 19x13
LS27 12x9
LS28 10x8
LS29 21x12