Utför alla slags stuckaturarbeten. Nytillverkning, Renovering och Restaurering
av stuckaturer i gips med traditionella metoder och material.