Utför alla slags Stuckaturarbeten
Nytillverkning,  Renovering  och  Restaurering

Tillverkning av stuckaturer

Tillverkar stuckaturer av gips i eget gjuteri efter gamla förlagor från Göteborg med traditionella metoder och material.

Komplettering av stuckatur

Komplettering av stuckatur i samband med ombyggnation. Vi har ett stort lager av formar på stuckaturer från Göteborg.
Om vi inte skulle ha just er modell så tillverkar vi en form efter ert original.

Renovering & Restaurering

Renoverar och restaurerar stucktak.
Vi utför lagning av sprickor, skador. Kompletterar och ersätter skadade partier.